Aktuelt fra HR

Netværk for udvalgssekretærer på AAU

Lagt online: 27.03.2017

Efterlyser du værktøjer til at håndtere udvalgssekretærfunktionen på en mere værdiskabende måde? Har du lyst til  at blive klogere på din rolle  ift. at understøtte ledelsens arbejde med at skabe konstruktivt og dialogbaseret udvalgsarbejde?
Eller ønsker du sparring og nye kreative vinkler på rollen som udvalgssekretær?

Mange sekretærer oplever at sidde i en central position og har viljen og lysten til at hjælpe udvalgene
til at bevæge sig i en ønsket retning. Ofte kan det dog føles som en tung opgave at samle informationer og konvertere  dem  til  nyttigt  materiale  for  de  mange  interessenter  –  medarbejdergruppen,  ledere, udvalg på andre niveauer osv. Men hvor giver det mening at lægge dine kræfter for at få det største udbytte? Det vil dette netværk inspirere til.

Deltag og få:

  • Kompetenceudvikling og sparring via et seriøst netværk med fokus på dine udfordringer.
  • Input til at skabe forudsætningen for givtige dialoger på møderne.
  • Viden  om  best  practice  ift. skriftlig  formidling v. dagsordner, sagsfremstillinger m.m.
  • En online platform, der muliggør dag til dag sparring mellem de fastlagte events.

Kommende netværksdag: 2. juni 2017

Kontakt evt. Tanja Busk Lykke Sloth for yderligere information