Aktuelt fra HR

Trivselsbarometer 2017 er i luften

Lagt online: 08.02.2017

I uge 6 og 7 foretager vi for andet år i træk en minimåling af medarbejderes trivsel på Aalborg Universitet. Målingen er en del af APV-årshjulet og indgår som inspiration til dialogen om det fremadrettede, forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Resultatet behandles i arbejdsmiljødrøftelserne og kan sammenlignes med trivselsbarometeret fra 2016. Derved får vi et billede af variationen i trivslen hen over årene. Det giver mulighed for at drøfte sammenhængen mellem udviklingen i resultaterne og iværksatte arbejdsmiljøtiltag.

Læs mere om trivselsmålingen her