HR Portalen i qlickview

HR Portalen

HR-portalen retter sig mod ledere og HR-medarbejdere.

Her udstilles ansættelses- og lønvilkår for ansatte på AAU, som de forefindes i Uni­ver­sitetets lønsystem. Det er det mest omfattende og lettest tilgængelige sæt af op­lysninger om vilkårene på AAU.

Udover vilkårene er det muligt at fremsøge kontaktoplysninger og oplysninger om fravær (syg­dom, ferie m.v.). Endeligt vil en række statistiske oplysninger kunne hentes, som ek­sem­pelvis sygefraværs­sta­ti­stik­.