Kontakt HR-afdelingen

Ansættelsesforhold

Servicecentrene håndterer personaleadministration, herunder ansættelser, fratrædelser og forskellige former for orlov.

Har du spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold såsom lønindplaceringer, ansættelsesændringer, orlov, fratrædelser, pensioner og ferieopgørelser kan du kontakte det servicecenter, der servicerer dit institut.

 

Sager af principiel/juridisk karakter samt sygefravær

Specialistcenteret fastlægger rammer og udvikler sagsgange og systemer, som Servicecentrene og de decentrale aktører kan agere ud fra. Specialistcenteret fortolker lovgivning og overenskomster, og behandler vanskelige og afvigende sager, hvor der f.eks. skal gøres undtagelser fra normale procedurer. Specialistcenteret håndterer også sygefraværsindsatsen på AAU.

Har du spørgsmål af mere principiel karakter, herunder om atypiske ansættelsesforhold  eller sygefraværindsats, som du ikke kan finde svar på i AAU-håndbogen, kan du kontakte Specialistcenteret.

 

International Staff Unit (ISU)

International Staff Unit (ISU) hjælper med at styrke indsatsen overfor internationale medarbejdere og ph.d. studerende. Som administrativ medarbejder kan du bruge ISU som sparringspartner ifm. internationale medarbejdere, gæster, deres familier m.fl.

Har du spørgsmål vedrørende internationale medarbejderes ansættelsesforhold, som du ikke kan finde svar på i AAU-håndbogen, kan du International Staff Unit.

 

Arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde

Arbejdsmiljøsektionen (AMS) har rødder i både HR-afdelingen og Campus Service. Den del af AMS, der tilhører HR-afdelingen, har særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og konceptualisering af arbejdsmiljø og APV

Har du spørgsmål vedrørende personalepolitik, det psykiske arbejdsmiljø såsom APV, trivsel, samarbejde eller konfliktløsning, som du ikke kan finde svar på i AAU-håndbogen, kan du kontakte Arbejdsmiljøsektionen i Specialistcenteret.

 

AAU Kompetenceudvikling

AAU Kompetenceudvikling understøtter kompetenceudvikling af medarbejdere på AAU såvel strategisk som operationelt gennem kurser, netværk og organisatoriske udviklingsprojkter. AAU kompetenceudvikling er behjælpelige med at finde eksisterende kurser og at skræddersy forløb.

Har du spørgsmål eller ønsker til din egen eller din enheds kompetenceudvikling, personalepolitik eller samarbejdsorganisationen, som du ikke kan finde svar på i AAU-håndbogen, kan du kontakte AAU Kompetenceudvikling.

 

Udvalg

HR-afdelingen betjener en række udvalg inden for samarbejdsorganisationen, arbejdsmiljøorganisationen, ligestilling m.m.

På AAU inside kan du læse mere om de enkelte udvalg, dagsordner, referatet, samt hvem du skal henvende dig til med eventuelle spørgsmål eller synspunkter.

 

HR-ledelse og -sekretariat

Afdelingens ledelse og sekretariat varetager den daglige ledelse og koordinering af HR-afdelingen. Teamet er ansvarlig for afdelingens økonomi, samt koordinering og realisering af Aalborg Universitets strategiske indsats på HR-området.

Har du spørgsmål til afdelingens ledelse eller sekretariat kan du kontakte HR-ledelse og -sekretariat.

aalborg universitet

HR-afdelingen

Fredrik Bajers Vej 7F

9220 Aalborg Ø

Telefon: 99409940

MAIL: hr@adm.aau.dk

EAN- 5798000417144