timesheet

Lagt online: 02.04.2014

Dette system skal benyttes af timelønnet personale på AAU. Lønkontoret modtager pr. 1. oktober 2014 ikke timesedler i papir-format fra nedenstående stillingskategorier:

Stillingsbetegnelse:
- Studentermedhjælper (HK)
- Studentermedhjælper (HK) m. kvalifikationstillæg
- Studentermedhjælper (PROSA)
- Studenterunderviser, studentermedhjælp (SUL)
- Studenterunderviser, studentermedhjælp (SUL) m. kvalifikationstillæg

TimeSheet (www.adm.aau.dk/timesheet) betyder, at den ansatte studentermedhjælper registrerer sine timer elektronisk, som derefter automatisk bliver videregivet til en attestationbemyndiget. Når attestanten har kontrolleret og påført kontostreng sendes den til Lønkontoret til indlæsning i lønsystemet.

Proceduren omkring hvordan registeringen foregår – både for studentermedhjælper og attestanten – kan findes i nedenstående vejledninger.