Statens HR på AAU

Statens HR, AAU´s nye personale- og fraværssystem

Aalborg Universitet (AAU) har i løbet af foråret 2020 implementeret Statens personalesystem også kaldet Statens HR. AAU har med Statens HR fået en tidssvarende og moderne HR løsning, som er en stor forbedring i forhold til de tidligere systemer, bl.a. Scanpas og sygefraværssystemet.

FRAVÆRSLØSNINGen, Statens HR 

Siden opdateres løbende. 

Fraværsløsningen i Statens HR implementeres på hele AAU d.1 maj 2021. Fraværsløsningen erstatter de tidligere fraværssystemer og dermed modernisere og digitalisere processer om fraværsregistrering, feriegodkendelse og afrapportering. 

SELVBETJENING

Statens HR indeholder en selvbetjeningsløsning, som alle medarbejdere automatisk får adgang til ved ansættelsen. Alle medarbejdere vil skulle anvende SHR til at se sit eget fravær og sine egne fraværssaldi fx optjeninger på ferie og saldo på omsorgsdage og seniordage. 

Selvbetjeningsløsningen kan anvendes via PC og via mobiltelefon.

Nedenstående linkes til vejledningsmateriale til selvbetjeningsløsningen i Statens HR. Alle medarbejdere anbefales at læse og følge instruksen i vejledningen "Log ind i fraværsløsningen, opsætning af brugergrænseflade og mobilløsning – selvbetjening” første gang der logges på selvbetjeningsløsningen.

Log ind på Statens HR fraværsløsning via følgende link. Gem link under favoritter. 

Vejledninger til Statens HR fraværsløsning:

Vejledning, Selvbetjening - Kom godt igang 

Self-Service - Getting started

Vejledning - Se restferie ved årets afslutning

Guide, Self-servide - how much holiday must I take?

Organisations SharePoint

Sammen med implementeringen af Statens HR er der blevet udarbejdet en SharePoint, som skal sikre, at de strukturoplysninger, som bl.a. er vigtige for tilvejebringelse af digitale processer inden for HR-områder er korrekte og ajourførte. I SharePointen er disse oplysninger derfor udstillede, og der er beskrevet processer til, hvordan oplysninger bliver ajourførte.

I første omgang vil adgangen til oplysninger ske ved download af regnark og ajourføringen vil, der hvor de skal vedligeholdes ved initiativ fra den ansvarlige enhed (niveau 3 enheder), ske ved anvendelse af blanketter. Blanketterne forefindes på siderne.

På sigt vil udstillingen af oplysninger og initieringen af ajorføringerne blive mere automatiseret

SharePoint kan tilgås via dette link

 

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144