AAU logo

Statens HR på AAU

Statens HR, AAU´s nye personale- og fraværssystem

Aalborg Universitet (AAU) har i løbet af foråret 2020 implementeret Statens personalesystem også kaldet Statens HR. AAU har med Statens HR fået en tidssvarende og moderne HR løsning, som er en stor forbedring i forhold til de nuværende systemer, bl.a. Scanpas og sygefraværssystemet som på sigt udfases. 

Sammen med implementeringen af Statens HR er der blevet udarbejdet en SharePoint, som skal sikre, at de strukturoplysninger, som bl.a. er vigtige for tilvejebringelse af digitale processer inden for HR-områder er korrekte og ajourførte. I SharePointen er disse oplysninger derfor udstillede, og der er beskrevet processer til, hvordan oplysninger bliver ajourførte.

I første omgang vil adgangen til oplysninger ske ved download af regnark og ajourføringen vil, der hvor de skal vedligeholdes ved initiativ fra den ansvarlige enhed (niveau 3 enheder), ske ved anvendelse af blanketter. Blanketterne forefindes på siderne.

På sigt vil udstillingen af oplysninger og initieringen af ajorføringerne blive mere automatiseret

SharePoint kan tilgås via dette link

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144