Nyhed

Frister til HR vedr. lønkørsler 2021

På denne kalender kan du se frister til HR-servicecentre vedr. lønkørsler i 2021.

Lagt online: 07.12.2020

Bilag skal være modtaget i Servicecentrene inden arbejdstids ophør de respektive dage (15.00 / 15.30).

Bilag, der modtages efter fristen, vil blive ekspederet til den næstkommende lønkørsel.

Lønudbetaling i forbindelse med timelønskørslerne sker ca. den 15. i måneden. For månedslønskørslerne sker lønudbetaling den sidste bankdag i måneden.

HUSK: Der gøres opmærksom på at fristen til timelønskørslen i januar er den 23.12.2020.

Frister til HR 2021

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144