Nyhed

Ny pulje skal støtte udvikling af digitale kompetencer hos AC-ansatte

Ny pulje skal støtte udvikling af digitale kompetencer hos AC-ansatte

Den 28. september åbner den statslige kompetencefond for ansøgninger til en ny pulje. Puljen er målrettet AC-ansatte og udvikling af digitale kompetencer.

Lagt online: 17.09.2020

Den nye puljen kan kun søges af AC-ansatte, og der ydes støtte til udvikling af digitale kompetencer inden for to spor: Strategi og forretningsudvikling samt Data og sikkerhed.

Den nye fond supplerer den eksisterende fond

Den særlige digitaliseringsindsats for akademikere er et supplement til Den Statslige Kompetencefond. Der er altså tale om ekstra midler, som tilføres det nye indsatsområde. Til gengæld gælder de almindelige regler vedr. ansøgning og fordeling af midler stadig, men for den særlige indsats gælder specifikt:

  • Kurset skal omhandle Strategi & forretningsudvikling eller Data & sikkerhed med et fokus på digital teknologi.
  • Der bevilges midler til kurser eller aktiviteter uanset varighed
  • Kurserne kan støttes med op til 7.000 kr. per kursusdag
  • Ansøger kan maksimalt modtage 30.000 kr. (inkl. transport, ophold og materialer).
  • Midlerne administreres efter først-til-mølle-princip.
  • Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT software/hardware.
  • Der gives ikke støtte til deltagelse i netværk, ph.d.-uddannelser, forskningsophold og skræddersyede kurser, som består af enetimer.
  • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.
  • De midler, der bevilges under den særlige indsats, indgår i opgørelsen af den enkelte ansøgers samlede tildelte bevilling fra Den Statslige Kompetencefond. I akademikerfondspuljen, kan den enkelte ansøger max få bevilget 100.000 kr. pr. år og max 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 4. september 2019 til 31. marts 2021).

Mere information

Er du nysgerrig på den nye pulje, kan du læse mere på kompetencefondens hjemmeside.

 

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144