Nyhed

Ny pulje til kompetenceudvikling af AC'er over 55

Ny pulje til kompetenceudvikling af AC-ansatte over 55

Kompetencesekretariatet har offentliggjort en ny pulje målrettet akademikere, som er 55 år eller mere. Puljen kan søges fra den 9. november 2020.

Lagt online: 28.10.2020

Den nye pulje etableres, fordi erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond har vist en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor iværksættes nu en særlig indsats, der øremærker midler til kompetenceudviklende aktiviteter for netop denne målgruppe.

Indsatsen understøtter dermed ambitionen om livslang læring.

DEN NYE FOND SUPPLERER DEN EKSISTERENDE FOND

Den særlige indsats for akademikere over 55 er et supplement til Den Statslige Kompetencefond. Der er altså tale om ekstra midler, som tilføres det nye indsatsområde. Til gengæld gælder de almindelige regler vedr. ansøgning og fordeling af midler stadig, men for den særlige indsats gælder specifikt:

  • Der kan gives støtte, hvis ansøger er fyldt 55 år. Der kan også søges om støtte, hvis ansøger er 54 år på ansøgningstidspunktet, men fylder 55 år senest på dagen for aktivitetens igangsættelse.
  • Der er i denne indsats ikke krav til varigheden af kompetenceudviklingsaktiviteten. (Til forskel fra den ordinære ansøgningsrunde til Akademiker-fondspuljen er der i denne indsats således ikke krav om, at aktiviteten skal have en varighed på mere end tre dage.)

Puljen åbner for ansøgninger 9. november kl. 10

Du kan sagtens drøfte relevant kompetenceudvikling med din leder inden samt gøre din ansøgning klar i ansøgningssystemet i god tid. Men husk, at din leder først må sende ansøgningen videre til behandling den 9. november kl. 10.

Information om krav Vedr. DEN NYE PULJE

Besøg Kompetencesekretariatets hjemmeside for at se alle krav vedr. den nye pulje og tilgå ansøgningsskemaet.

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144