Ansættelse

Her finder du blanketter, der sammen med relevant dokumentation skal udfyldes og sendes til HR-afdelingen ved ansættelse/forlængelse af medarbejdere.

Ansatte

Studerende

 • +

  Oplysningsskema til studerende (tjenestebrug)

 • +

  Kontorfunktionær. studerende - administrative opgaver (HK)

  Studerende, der er ansat til administrative opgaver som f.eks. arkivering, journalisering, kopiering og diverse ad hoc opgaver (indenfor kontorarbejde).

  Studerende, der varetager planlægning og forberedelse af studiestarten den 1.9, koordinering af rusinstruktørernes arbejde, afholdelse af russeminar, planlægning, koordinering og ansvarlig for rusturen, udarbejdelse af velkomstmateriale (ruskoordinatorer og rusplanlæggere).

  Kontorfunktionær, Studerende med maks. gennemsnitligt 8 ugentlige timer

  Kontorfunktionær, Studerende med maks. gennemsnitligt 15 ugentlige timer

 • +

  IT-medarbejder. studerende (PROSA)

  Studerende, der er ansat til IT-opgaver som f.eks. oprettelse og vedligeholdelse af brugere på systemet, bruger-support, udvikling og installation af egne software systemer, installation af andre software systemer, ansvarlig for udvalgte software systemer.

  IT-medarbejder, Studerende med maks. gennemsnitligt 8 ugentlige timer

  IT-medarbejder, Studerende med maks. gennemsnitligt 14 ugentlige timer

   

 • +

  Studentermedhjælp (SUL)

  Studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv.

  Studentermedhjælp (SUL)

 • +

  Studenterstudievejleder (SUL)

  Studerende, der er ansat til i samarbejde med andre personalegrupper at varetage vejledningsopgaver i relation til studerende og potentielle studerende. Vejledningsopgaver omfatter efter institutionens nærmere bestemmelse bl.a. vejledning i optagelse af studerende, tilrettelæggelse af studieforløb, beskæftigelsesmuligheder, studieordning og eksamensregler, herunder dispensationer, meritoverførsler, studieophør, særlige beskæftigelsesmuligheder efter afsluttet uddannelse samt økonomiske og sociale forhold i forbindelse med uddannelsen.

  Studerende, der er ansat som tutorkoordinatorer, er ansvarlige for en gruppe af studerende. Arbejdsopgaverne er fx planlægning af aktiviteter for nye studerende, deltagelse i tutorkoordinatoruddannelse, ansvar for tutorer, planlægning af og deltagelse i rusturen og ansvarlig for rundvisning på AAU.

  Studenterstudievejleder (SUL)

 • +

  Studenterunderviser, hjælpelærer (SUL)

  Studerende, der varetager opgaver, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.

  Ansættelse som instruktor og hjælpelærer forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

  Indstillngsblanketten til D-VIP anvendes, kan også åbnes her:

  Studenterunderviser, hjælpelærer (SUL)

 • +

  Studenterunderviser, undervisningsassistent (SUL)

  Studerende, der selvstændigt varetager undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.
  Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter normalt et fagligt niveau svarende til kandidatniveau, som også kan opnås på anden måde end ved kandidateksamen. Institutionen vurderer, hvorvidt ansøgeren har de forudsatte faglige kvalifikationer for at varetage stillingen.

  Indstillngsblanketten til D-VIP anvendes, kan også åbnes her:

  Studenterunderviser, undervisningsassisent (SUL)

 • +

  Demonstrator (SUL)

  Studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinsk-anatomiske institutter. Ansættelse som demonstrator forudsætter, at den studerende har bestået første år af en relevant bacheloruddannelse. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

  Demonstrator (SUL)

 • +

  Præparatfremstiller (SUL)

  Studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

  Præparatfremstiller (SUL)

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144