Barselsorlov mv.

Anmeldelser før fødsels- / Modtagelsestidspunkt:

I umiddelbart forlængelse af fødsLEN

Senest 8 uger efter fødsels-/modtagelsestidspunkt

Vi oplever i øjeblikket, at enkelte medarbejdere ikke kan tilgå de digtiale blanketter. Vi arbejder på at få løst fejlen. Såfremt du ikke kan tilgå de digitale blanketter, kan du anvende nedenstående blanketter, som en midlertidig løsning: 

Hvis du ønsker at afholde udskudt orlov, skal det anmeldes senest 16 uger inden påbegyndt orlov. Du skal her skrive en mail til din personaleleder med følgende oplysninger:

- Startdato

- Antal uger med eller uden løn

- Vedhæft dokumentation af barselsoversigt som hentes via www.borger.dk

Herefter skal personalelederen godkende mailen og orloven og videresende den til HR pr. mail.

 

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144