Barselsorlov mv.

Anmeldelser før fødsels- / Modtagelsestidspunkt:

I umiddelbart forlængelse af fødsLEN

Senest 8 uger efter fødsels-/modtagelsestidspunkt

Hvis du ønsker at afholde udskudt orlov, skal det anmeldes senest 16 uger inden påbegyndt orlov. Du skal her skrive en mail til din personaleleder med følgende oplysninger:

- Startdato

- Antal uger med eller uden løn

- Vedhæft dokumentation af barselsoversigt som hentes via www.borger.dk

Herefter skal personalelederen godkende mailen og orloven og videresende den til HR pr. mail.

 

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144