Internationale forhold

 • +

  Beskatning af udenlandske statsborgere

  SKATTEFRITAGELSE ELLER ALMINDELIG BESKATNING?

  Ved ansættelse af udenlandske statsborgere skal ansættelsesstedet altid sende følgende blanket til Skattecenter Aalborg. 

  "Ansøgning om skatteforhold for en udlænding, der ansættes i en ordinær stilling” (kopi vedlægges ansættelsen eller sendes til HR afdelingen, Servicecenter HSF eller EST) 

  Ved at sende blanketten til Skattecenter Aalborg er det de skattesagsbehandlere, der kender reglerne indenfor Universitetsområdet, der behandler skattesagen. Skattecenter Aalborg sender Forskudsopgørelsen eller Skattefritagelsen direkte til lønkontoret.

  Vi opfordrer til, at ansættelsesstedet ikke sender den nyansatte ind på Skattecenter Aalborg for selv at få lavet et skattekort.

  Såfremt personen opholder sig i Danmark mere end 6 måneder skal SKAT's ”Erklæring om bopæl i udlandet” udfyldes. (Bemærk at blanketten findes på flere sprog).

  Aalborg Skattecenter skal altid have kopi af pas (den side i passet med billede, navn, fødselsdato mv.), hvis det er 1. gang personen er i DK. Hvis personen har været ansat tidligere, og dermed har fået et kildeskatnummer (personnummer), anføres dette i rubrikken ”fødselsdato”. Kopi af pas er i dette tilfælde ikke nødvendigt.

  Det er svært at sige om det bliver en skattefritagelse eller et skattekort – det er afhængig af hvilket land personen kommer fra og opholdets varighed.

  Der kan søges om skatteforhold for følgende:

  Ansøgning om skatteforhold for udbetaling af "legater til udenlandske studerende, forskere m.m.".
  Ansøgning om skatteforhold for en udlænding, der skal have udbetalt et engangsvederlag.
  Ansøgning om §48E-beskatning

   

  SKAT OM FORSKERORDNINGEN

  Link til SKAT - forskerordningen

   

 • +

  Opholds- og arbejdstilladelse (OAT) til internationale medarbejdere og gæster

  OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE (OAT) TIL INTERNATIONALE MEDARBEJDERE OG GÆSTER

  Anmodning om opholds- og arbejdstilladelse til gæsteforskere.
  Anmodning om opholds- og arbejdstilladelse til ph.d.-studerende (på egne midler).

  Ved anmodning om opholds- og arbejdstilladelse til ansatte forskere/undervisere bruges blanketten Indstilling om ansættelse/forlængelse af videnskabelig medarbejder, hvor man kan gøre opmærksom på, at der også skal indhentes opholds- og arbejdstilladelse til det pågældende ansættelsesforhold.

  Du kan læse mere om arbejds- og opholdstilladelse til 3. landeborgere i AAU-håndbogen.


  UDSTATIONERING

  Anmodning om udstationeringstillæg (tillæg til ansættelseskontrakt ved udstationering i mere end én måned)

   

 • +

  §48E-beskatning

  For at kunne opnå §48E-beskatning skal den udenlandske medarbejder have kvalifikationer og dermed ansættelse som ”Adjunkt, Postdoc, Lektor” eller derover. Der betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag og derefter 26 % skat.

  Personen må IKKE inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været fuldt skattepligtig til Danmark eller have været begrænset skattepligtig af lønindkomst.

  Indrejse og ansættelsesdato skal som hovedregel stemme overens. Skattecenter Aalborg kan dog godkende, at personen opholder sig i Danmark i ca. 1 måned forud for ansættelsen. Personen må dog ikke modtage løn i perioden før ansættelsesdatoen.

  Beskatning løber i 5 år, hvorefter den udenlandske medarbejder overgår til alm. beskatning.

   

  HVORDAN SØGES DER OM § 48E-BESKATNING?

  Skrivelsen ”Ansøgning om § 48E-beskatning” udfyldes og underskrives af den udenlandske medarbejder. Den underskrevne skrivelse sendes til Lønkontoret. Skrivelsen hentes her:

  Ansøgning om § 48E-beskatning

  Det er Lønkontoret, der sender ansøgning om § 48E-beskatning til Skattecenter Aalborg (ansøgning til Skattecenter Aalborg sendes når ansættelse, cpr.nummer og dansk adresse er modtaget af Lønkontoret).

  P.g.a. sagsbehandlingstid ved Skattecenter Aalborg kan tjenestestedet indtil godkendelsen af § 48E-beskatningen er modtaget fra Skattecenter Aalborg anmode om acontoudbetaling. Personen kan først oprettes i Statens Løn System når godkendelsen fra Skattecenter Aalborg er modtaget).

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144