Lønaftaleskema og pension

Her finder du blanketter, der sammen med relevant dokumentation skal udfyldes og sendes til HR-afdelingen.

Liste over tillidsrepræsentanter ved AAU kan ses i håndbogen.

Grundbeløbsregneren kan bruges til at konvertere beløb mellem årligt grundbeløb og årligt beløb aktuelt niveau.

I AAU Håndbogen finder du AAU's beløbgrænse ift. krav om rektors forhåndsgodkendelse vedrørende indgåelse af individuelle aftaler om tillæg og engangsvederlag.

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144