HR portalen i Qlickview

HR portalen i Qlikview

HR portalen retter sig mod ledere og HR-medarbejdere.

Her udstilles ansættelses- og lønvilkår for ansatte på AAU, som de forefindes i Universitets lønsystem. 

Udover vilkårene er det muligt at fremsøge kontaktoplysninger og oplysninger om fravær (sygdom, ferie m.v.). 

Ligeledes vil en række statistiske oplysninger kunne hentes, som for eksempel sygefraværsstatistik.

HR portalen i Qlikview tilgås via AAU's administrative systemer.

For at få adgang til HR portalen skal man være oprettet som bruger.

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144