AAU logo

HR portalen i Qlickview

HR portalen i Qlikview

HR portalen retter sig mod ledere og HR-medarbejdere.

Her udstilles ansættelses- og lønvilkår for ansatte på AAU, som de forefindes i Universitets lønsystem. 

Udover vilkårene er det muligt at fremsøge kontaktoplysninger og oplysninger om fravær (sygdom, ferie m.v.). 

Ligeledes vil en række statistiske oplysninger kunne hentes, som for eksempel sygefraværsstatistik.

HR portalen i Qlikview tilgås via AAU's administrative systemer.

For at få adgang til HR portalen skal man være oprettet som bruger.

 • +

  Brugeroprettelse

  For at blive oprettet som bruger i HR-portalen, skal man indsende nedenstående skema til HR@adm.aau.dk

  Skema til oprettelse af bruger til HR-portalen i Qlickview

  Skemaet skal for indeværende attesteres af en leder på mindst Delegationsniveau 3, jf. rektors delegationsinstruks.

  HR-afdelingen vil ved anmodning om adgang til HR-portalen sikre, at man oprettes som bruger af Qlickview, hvis det fremgår, at man ikke har adgang.

 • +

  Introduktionsmøder

  Alle introduktionsmøder vil blive afholdt som skypemøder.

  Indholdet i møderne vil være det samme og de er berammet til at vare 1 time. Vægten er på, hvilke datra der vises og hvordan HR-portalen virker i Qlickview. 

  Nedenfor er oversigten over introduktionsmøder.
  - Der vil fremgå af oversigten om mødet er planlagt, afholdt eller aflyst.

  For hver møde er et møde link til en kalenderaftale.
  Aktiveringen af linket henter aftalen ned og åbner den.
  - Ved at gemme den, vil den blive gemt i din Outlook kalender.
  Aftalen indeholder linket til skypemødet.
  Når du skal koble dig på skypemødet, åbner du aftalen i din kalender og aktiverer linket til Skype. 

  Aftalen ligger alene i din kalender, se vi kan ikke se, om du har meldt dig på.
  - Da møderne er åbne introduktionsforløb, ønsker vi dermed heller ikke at vide det. 

  Det kan ikke udelukkes, at et møde kan blive aflyst. Derfr er der endvidere i aftalen link til denne side, så du kan orientere dig om status på mødet.

  Introduktionen vil bl.a. gennemgå disse slide

   

  oversigt

  Dato og tid

  Status

  Link

  26. august 2020, kl. 9.30 Planlagt Onsdag den 26. august, kl. 9.30
  24. juni 2020, kl. 9.30 Planlagt Onsdag den 24. juni, kl. 9.30
 • +

  Vejledninger

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144