Undervisningens dag / Teaching day 2018

Hvordan øger vi studerendes engagement?

Engagement hos studerende er et centralt omdrejningspunkt i universitetets uddannelser, både når det gælder tilrettelæggelse af undervisning, læringsudbytte og fastholdelse. Motivation for at lære er en forudsætning for aktivt engagement, og begge koncepter er tæt forbundet med ideen om ejerskab til egen læring.

Undervisningens Dag 2018 blev afholdt i København den 2. maj og i Aalborg den 3. maj. Deltagerne var inviteret til at udforske, hvordan og i hvilken udstrækning Aalborg Universitet kan understøtte en inkluderende uddannelseskultur, som fremmer ejerskab, motivation og engagement. Fokus for dagens program var derfor praksisser, som sætter de studerende i centrum og katalyserer engagement og læring.

In English

 

Kontakt AAU Kompetenceudvikling

Tine Corfitsen / tlf. 9940 3940