Beskatning af fri telefon

PROCEDURE FOR INDBERETNING AF FRI TELEFON

Alle medarbejdere, som har en arbejdsgiver betalt telefon til rådighed inkl. til privat brug (dvs. fri telefon), skal udfylde blanket til beskatning af fri telefon og indsende den til Lønkontoret, som herefter vil sikre korrekt beskatning jf. gældende regler.

Blanket til beskatning af fri telefon

Taxation of free phone

 

Alle medarbejdere, som har en arbejdsgiver betalt telefon til rådighed, men ikke ønsker at bruge den privat, skal udfylde og aflevere tro og love erklæring til den person på deres institut eller afdeling, som administrerer telefoni.

Tro og love erklæring på arbejdsmobil

Solemn declaration

 

KONTROLKRAV

Det er den enkelte institut-, school- eller afdelingsleders ansvar at sikre korrekt registrering, kontrol og indberetning af beskatning til Lønkontoret jf. SKAT's regler på området, se nærmere i "SKAT for arbejdsgivere" nedenstående.

 

Beskatning af personale goder

Der kan være mange forhold omkring skat, som man skal forholde sig til som ansat medarbejder på AAU, men også som medarbejder, der behandler forskellige disponeringer, fakturaer, udlæg mv. kan man have spørgsmål til div. skatteforhold.

 

SKATTESPØRGSMÅL DER VEDRØRER DIT ANSÆTTELSESFORHOLD

Skattespørgsmål der vedrører dit ansættelsesforhold, skal du typisk rette til HR servicecentrene (HSF eller EST).

Skattespørgsmål der vedrører din selvangivelse mv., kan AAU ikke rådgive dig om, hvorfor du skal kontakte din SKAT afdeling i den kommune du hører til.

ANDRE SKATTESPØRGSMÅL

Herudover kan der opstå forskellige forhold, som kan have en skattemæssig relation. Der kan være forhold om skattepligt og indberetnings-/ oplysningspligt.

Eksempler på sådanne forhold kan være:

  • Gaver
  • Tøj
  • Præmier til konkurrencer
  • Afholdelse af udgifter for medarbejdere
  • Diverse tolkninger på områder, der ikke er lønrelaterede
  • Nærmere undersøgelser, f.eks. ekspert vurdering

I disse tilfælde er det, Hovedbogholder Jan W. Beck, Økonomiafdelingen, der skal kontaktes.

 

skat

SKAT's regler om fri telefon - for lønmodtagere
SKAT's regler om fri telefon - for arbejdsgivere

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144