Ferie og Feriepenge

FERIEKORT ER DIGITALT FRA FERIEÅRET 2015/2016

og der bliver ikke længere udsendt de traditionelle fysiske feriebeviser fra Aalborg Universitet.
Fremover skal der ansøges digitalt på borger.dk, hvor der skal logges på med NemID.

Udlændinge kan benytte dette link til at søge om feriepenge

Udlændinge uden NemID har mulighed for at søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket, der findes på www.borger.dk fra ultimo marts 2015.

Udbetaling i forbindelse med indeværende ferieår (optjeningsåret 2013) skal der ansøges om på traditionel vis med fysisk feriebevis, der indsendes til Aalborg Universitet, Lønkontoret, Fredrik Bajers Vej 7F, 9220 Aalborg Øst. 

 

UDBETALING AF FERIEPENGE NÅR DU GÅR PÅ EFTERLØN ELLER PENSION

For at få feriepengene udbetalt skal der søges digitalt på www.borger.dk, hvor der logges på med NemID.

Der er forskel på, om du er på efterløn eller på pension, når du skal have udbetalt dine feriepenge. Der er ligeledes forskel på, om du er på pension med eller uden job ved siden af pensionen.

 

ER DU GÅET PÅ EFTERLØN?

Modtager du i ferieåret en af følgende ydelser:

  • efterløn
  • delpension
  • fleksydelse
  • ledighedsydelse eller
  • særlig ydelse

skal du holde din ferie i ferieåret. Husk at meddele din a-kasse, at du holder ferie.

 

ER DU GÅET PÅ PENSION?

Du kan få alle dine feriepenge udbetalt, hvis du har forladt arbejdsmarkedet og er gået på pension i henhold til Ferielovens §30, stk. 1. For at få feriepengene udbetalt, skal du logge dog på www.borger.dk med NemID.

Senest 6 måneder efter at du har forladt arbejdsmarkedet (har haft sidste arbejdsdag) af alders- eller helbredsmæssige årsager, skal du søge om at få udbetalt dine feriepenge. Har du ikke nået at søge inden de 6 måneder, skal du holde ferien inden for ferieåret, for at få udbetalt feriepengene.

 

ARBEJDER DU VED SIDEN AF PENSIONEN?

Hvis du har job ved siden af pensionen, skal du holde ferie fra dit job for at få udbetalt dine feriepenge.

 

udbetaling af uhævede feriepenge

Find vejledning om udbetaling af uhævede feriepenge i AAU håndbogen.

 

MEDDELELSE OM EKSTRA FERIE (TJENESTEFRIHED UDEN LØN)

Såfremt en person ønsker at afholde ferie ud over de 25 dage (optjent med løn, med feriekort eller uden løn) skal dette meddeles HR Servicecenter via en mail (skriv venligst at det er ferie udover 25 feriedage) eller via blanketten nedenfor.

Ferie udover 25 dage kan ikke indmeldes i ScanPas.

Anmodning om tjenestefrihed uden løn

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144