Lønkontrol

Kontrol og registering af midlertidig løntillæg

Det er i 2016 fundet nødvendigt at iværksætte en generel og målrettet kontrol af samtlige funktionstillæg, midlertidige kvalifikationstillæg samt midlertidige og varige personlige tillæg, som gives til ansatte omfattet af cheflønsaftalen.

Til hjælp - og for en ensartet kontrol af midlertidige løntillæg - er nærværende forretningsgangsbeskrivelse udarbejdet. Forretningsgangsbeskrivelsen skal tydeliggøre arbejdsgangene for de decentrale lønkontrollanter, der skal udføre kontrollen. 

Første år vil kontrollen være præget af, at der ikke tidligere er sket en systemmæssig registrering af begrundelserne for løntillæggene. Det er derfor nødvendigt at fremsøge aftalegrundlag/tillægsaftaler i Captia og sammenholde tillægsaftaler med de udbetalte midlertidige løntillæg.

Gennemgangen skal tillige medvirke til, at begrundelserne samtidig opsamles og registreres til brug for en nem fremtidig opfølgning på tillæggenes gyldighed. 

Forretningsgangsbeskrivelse: Kontrol og registrering af midlertidig løntillæg

HR har udarbejdet et katalog med afvigende løndelstekster efter et princip om, at en afvigende løndelstekst skal kunne anvendes i flere tilfælde, dvs., at funktionen varetages af en kreds af personer ved AAU.

Det endelige katalog til nærværende og fremtidig brug kan findes i AAU håndbogen

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144