Lønoversigter 1/4/2019

NEDENFOR KAN DU FINDE LØNOVERSIGTER PR. 1. Apr. 2019:

En fuldtidsansættelse svarer til 160,33 timer pr. måned (1924 timer pr. år (52 uger x 37 timer)). Udgift pr. time for en fuldtidsansat udregnes således:

Udgiften pr. måned : 160,33

Udregning af tillæg i aktuelt niveau (tillæg opgivet i marts 2012 niveau):

Procentreguleringen, der fra 1. apr. 2019 tager udgangspunkt i lønniveauet pr. marts 2012, andrager pr. 1. apr. 2019: 1,084911.

For at finde frem til 1. april 2019 niveau (beløb i mar/2012 niveau x 1,084911 : 12 = tillæg pr. måned).

Eksempel: Kvalifikationstillæg på kr. 34.100,- mar/2012 niveau:

34.100,- x 1,084911 : 12 = kr. 3.082,96 pr. måned.  
 

Akademiske ansatte

AC-fuldmægtige og akademiske medarb./AC-TAP

Kontorfunktionær - Provinsen
Kontorfunktionær - Hovedstaden

Korrespondenter

Laboranter

Professor

Specialkonsulent - Chefkonsulent

Timesatser

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144