AAU logo

Timesheet

OBS: Timesheet er pt ude af drift. Timesedler skal derfor udfyldes via blanket: https://www.hr.aau.dk/blanketter/timesedler/

OBS: Timesheet is out of service for the moment. Please register your worked hours: https://www.hr.aau.dk/blanketter/timesedler/

For mere info https://www.its.aau.dk/support/serviceinfo eller kontakt Marie S. Sandersen

______________________________________________________________

Dette system skal benyttes af timelønnet personale på AAU med følgende stillingsbetegnelser:

Stillingsbetegnelse:
- Studentermedhjælper (HK)
- Studentermedhjælper (HK) m. kvalifikationstillæg
- Studentermedhjælper (PROSA)
- Studenterunderviser, studentermedhjælp (SUL)
- Studenterunderviser, studentermedhjælp (SUL) m. kvalifikationstillæg

TimeSheet (www.adm.aau.dk/timesheet) betyder, at den ansatte studentermedhjælper registrerer sine timer elektronisk, som derefter automatisk bliver videregivet til en attestationbemyndiget. Når attestanten har kontrolleret og påført kontostreng sendes den til HR-afdelingen til indlæsning i lønsystemet.

Proceduren omkring hvordan registeringen foregår – både for studentermedhjælper og attestanten – kan findes i nedenstående vejledninger.

 

Afleveringsfrister

 

 

Vejledninger:

Timeansat

Studentassisant

Godkender

HR-Afdelingen I Niels Jernes Vej 12, 1. sal I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144