AAU logo

Timesheet

OBS!

TimeSheet er beklageligvis ude af drift. Der arbejdes med at få systemet tilbage i drift. I stedet bedes du udfylde relevant timeseddel som findes her: http://www.hr.aau.dk/lon/blanketter-timesedler-loen/

For spørgsmål kontakt venligst Marie Sjøgaard Sandersen 9940 9512 / msn@adm.aau.dk

-------------------------------------------------------------------------------------

Dette system skal benyttes af timelønnet personale på AAU. Lønkontoret modtager pr. 1. oktober 2014 ikke timesedler i papir-format fra nedenstående stillingskategorier:

Stillingsbetegnelse:
- Studentermedhjælper (HK)
- Studentermedhjælper (HK) m. kvalifikationstillæg
- Studentermedhjælper (PROSA)
- Studenterunderviser, studentermedhjælp (SUL)
- Studenterunderviser, studentermedhjælp (SUL) m. kvalifikationstillæg

TimeSheet (www.adm.aau.dk/timesheet) betyder, at den ansatte studentermedhjælper registrerer sine timer elektronisk, som derefter automatisk bliver videregivet til en attestationbemyndiget. Når attestanten har kontrolleret og påført kontostreng sendes den til Lønkontoret til indlæsning i lønsystemet.

Proceduren omkring hvordan registeringen foregår – både for studentermedhjælper og attestanten – kan findes i nedenstående vejledninger.

 

Afleveringsfrister

 

 

Vejledninger:

Timeansat

Studentassisant

Godkender

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7F I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144