Om HR-afdelingen

HR-afdelingen på Aalborg Universitet er placeret som den del af AAU FÆLLES SERVICE med reference til universitetsdirektøren.

Afdelingen ledes af HR-chefen og har p.t. 50 medarbejdere - Se organisationsdiagram for HR-afdelingen på AAU.

HR-afdelingen er en serviceafdeling, som understøtter direktion, ledere og medarbejdere i deres daglige arbejde på AAU. Afdelingens arbejde er dels daglig personaleadministrativ service over for hovedområder og forskellige samarbejdsorganer, udvalg og arbejdsgrupper, dels rådgiving planlægning og projektvirksomhed inden for arbejdsmiljø, personalepolitik, ledelse og organisationsudvikling.

HR-afdelingen bidrager til at realisere universitetets strategi og værdigrundlag, samt er ansvarlig for, at AAU's HR-processer som helhed fungerer. Afdelingen påtager sig ansvaret for, at de decentrale HR-processer understøttes af centrale politikker, aftaler, systemer, procedurer og løbende kompetenceudvikling. 

HR-afdelingen varetager opgaver på AAU-niveau og understøtter samtidig aktivt den decentrale struktur på universitetet gennem tæt samarbejde med linjeledelsen og de forskellige samarbejds- og arbejdsmiljøorganer samt Udvalg & Råd

HR-afdelingen er initiativtagende i forhold til tværgående samarbejde om en høj standard mht. service, legalitet, kvalitet og udvikling af HR-området i takt med universitets behov.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i AAU håndbogen, kontakt en af nedenstående områder.

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144