Spring til indhold

Statens HR

Statens HR indeholder en selvbetjeningsløsning, som alle medarbejdere automatisk får adgang til ved ansættelsen. Alle medarbejdere vil skulle anvende SHR til at se sit eget fravær og sine egne fraværssaldi fx optjeningen på ferie og saldo på omsorgsdage og seniordage. Det skal ikke anvendes til registrere eget fravær.

Få adgang til SHR, QV og andre systemerLog ind på Statens HR fraværsløsning

Vejledninger til Statens HR

Anvendelse af selvbetjening

Information til fraværsregistranter

Kontakt

Har du spørgsmål?
Skriv en mail til digitaliseringsteamet i HR-afdelingen
HR-data@adm.aau.dk