Spring til indhold
Forside

Om HR

I HR-afdelingen er vi 50 engagerede medarbejdere, som er organiseret i fem faglige teams. Vi løser vores opgaver med afsæt i en partnermodel, hvor vi har fokus på, at organisationen får kompetent, smidig og løsningsorienteret rådgivning og sparring samt HR-ydelser af højeste kvalitet. Vi understøtter direktionen og ledere med deres daglige arbejde på AAU.

HR-afdelingen er en del af AAU Fælles service med reference til universitetsdirektøren. Vi bidrager til at realisere universitetets strategi og er ansvarlige for, at AAU’s HR-processer som helhed fungerer.

Vi er initiativtagende i forhold til tværgående samarbejde om en høj standard mht. service, kvalitet, legalitet og udvikling af HR-området. Vi understøtter aktivt universitetets samarbejdsorganer, udvalg og arbejdsgrupper. Vi yder rådgivning inden for arbejdsmiljø, personalepolitik, personalejura, ledelses – og organisationsudvikling samt løbende kompetenceudvikling for universitetets ansatte. Derudover behandler vi løn samt data og digitalisering.

Se vores organisationsdiagram her

 

Vi har en stærk strategisk ambition i HR

Vi vil noget med HR på AAU. Vi har sat en række strategiske projekter i værk og er optagede af at udvikle os selv, vores kultur og mindset. Vi har et højt engagement og fokus er på at udvikle vores HR-faglighed, så vi bedst muligt kan understøtte universitetets kerneopgaver; forskning og uddannelse.

Samtidig har vi blikket rettet mod hinanden og værner om en arbejdskultur, hvor der er plads til at være hele mennesker, som er inkluderet i et fagligt og kollegialt fællesskab.

Vores strategiske ambition lyder:

"Vi vil opbygge en stærk teambaseret HR-afdeling præget af samarbejde, stærke og kendte værdikæder, høj faglighed og et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø.  

Vi vil være en HR-afdeling, der er organisationens foretrukne sparringspartner, og hvor vi er stolte af det, vi leverer. Vi vil være bærere af et fælles mindset, som understreger, at HR-afdelingen er internt afstemt og møder opgaver og mennesker med samme imødekommende tilgang og høje faglighed. Vi ønsker at være en HR-afdeling, der er funderet i gode relationer og givende samarbejder baseret på gensidig tillid og den til enhver tid gældende lovgivning.   

Vi vil understøtte ledelsen med de rigtige løsninger og er optagede af at sikre smidige, rettidige og velkvalificerede HR-processer til glæde og gavn for hele AAU. Vi vil være udadvendte og tætte på organisationen og yde bedst muligt med- og modspil i forhold til de samarbejder og opgaver, vi indgår i og bidrager til."