Spring til indhold
ForsideOm HR

Ledige stillinger

Find ledige jobs på Aalborg Universitet og bliv kollega til AAU's mere end 2.500 ansatte. På AAU er medarbejderne nøglen til succes.

Videnskabelige stillingerPhd StillingerTeknisk-administrative stillinger

AAU som arbejds­plads

I alt, hvad vi foretager os, har vi fire kvaliteter, som kendetegner AAU: Samarbejde, Problemorientering, Forandring og Engagement.

Se AAU's personalepolitik

AAU som arbejds­plads

I alt, hvad vi foretager os, har vi fire kvaliteter, som kendetegner AAU: Samarbejde, Problemorientering, Forandring og Engagement.

Se AAU's personalepolitik

Medarbejderne er nøglen til Aalborg Universitets succes, og derfor arbejder vi løbende på at skabe et attraktivt forsknings- og arbejdsmiljø, hvor høj faglig kompetence og ekspertise går hånd i hånd med trivsel, engagement og arbejdsglæde.

Kom tæt på den nyeste forskning og blive en del af et internationalt miljø

 1. 1

  Strategi "Viden for verden" udgør grundlaget for AAUs udvikling

  Derfor har vi bl.a. indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, som er gældende fra juni 2022-2025.

   

 2. 2

  Viden for verden

  Viden er alfa-omega, og derfor har verden brug for universiteter, der forholder sig kritisk, engagerer sig konstruktivt og tager ansvar for vores fælles fremtid ved at transformere komplekse udfordringer til bæredygtige forandringer.

  Vi tror på, at viden kan og skal forandre verden.

  Derfor er AAU et universitet med ambitioner, der rækker langt udenfor murene og ind i kernen af de mest presserende globale og lokale brændpunkter.

 3. 3

  Et missionsdrevet Universitet

  For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

 4. 4

  Diversitet er en forudsætning for nytænkning

  Derfor bliver du en del af et internationalt miljø, hvor mange af vores videnskabelige medarbejdere er internationale, og engelsk bruges naturligt i mange sammenhænge.

 5. 5

  Arbejdsmiljø er en forudsætning for god trivsel

  Der er plads til forskelligheder, til at være den man er og til at sige ens mening. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er et mål i sig selv og en forudsætning for universitetets produktivitet, trivsel, motivation og udvikling.

Problemorientering

Vores forskning og uddannelse tager altid afsæt i reelle problemer

Samarbejde

Vi er best-in-class til at samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder, og vi sætter nye standarder for samarbejde på tværs af fagligheder og fakulteter.

Forandring

Vores viden og indsigter skaber værdi og innovation, der forbedrer verden.

Engagement

Vores medarbejdere er engagerede, både i egen faglighed og i omverdenens problemer

Aktiv kompetence- og karriereudvikling

Som medarbejder på AAU er det vigtigt, at du har mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. En gang årligt udarbejdes en individuel status i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Her drøfter du sammen med din leder nye udviklingsmål, som kan understøtte dine arbejdsrelaterede udviklingsbehov og ønsker, samt universitetets overordnede mål og strategi.

Med over 3800 ansatte har AAU en bred faglighed, der gør det muligt at tilbyde ansatte en aktiv kompetence- og karrieudvikling. Universitetet udbyder løbende interne kurser, som bidrager til at højne kvaliteten og udviklingen af administrative arbejdsopgaver og processer. Herudover har universitetet en række faglige netværk, hvor du kan mødes med medarbejdere på tværs af organisationen og drøfte faglige problemstillinger eller få ny inspiration via oplæg.

Muligheder for intern jobrotation

Hvert år skifter en række medarbejdere job internt på Aalborg Universitet, og vi ser det som en stor styrke, at vores medarbejdere har lyst til at fortsætte deres karriere på universitetet og bringe faglige kompetencer, samt viden om interne processer, metoder og arbejdsgange på tværs af organisationen.

Trivsel og arbejdsglæde

På Aalborg Universitet fokuserer vi meget på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Som alle vidensintensive virksomheder er AAU karakteriseret ved en høj grad af selvledelse blandt medarbejderne, og derfor er det vigtigt for universitetet at føre en aktiv personalepolitik, som tager hånd om forholdet mellem opgaver og ressourcer samt andre vigtige arbejdsmiljøfaktorer.

AAU i tal - Et universitet i vækst

Aalborg Universitet er et universitet i vækst, hvad angår studerende, uddannelser, økonomi og medarbejdere. De fleste af universitets +3800 medarbejdere arbejder på campus i Aalborg, men vi har også afdelinger i Esbjerg og København. Over halvdelen af vores medarbejdere er beskæftiget med forskning og uddannelse, mens resten understøtter disse kerneaktiviteter i administrative og tekniske funktioner. 

Flere informationer om AAU i tal