Løn

INDLEVERINGSFRISTER TIL LØNUDBETALING SAMT DISPOSITIONSDATOER

Der opfordres til at indsende materialet løbende og i så god tid som muligt for at undgå flaskehalsproblemer, samt sikre den højst mulige kvalitet i indberetningen af bilagene.

Kørselskalender for 2023

Udbetaling (NemKonto)

På AAU sker alle udbetalinger til privatpersoner med CPR. nr. via. NemKonto, bl.a. lønudbetalinger og refusion af udlæg og rejseudgifter.

De eneste personer, som ikke skal have oprettet en NemKonto er udlændinge som opholder sig i Danmark max. 1 måned. Her overføres beløbet til den udenlandske konto, der er anført på blanketterne. (Denne overførsel har intet med NemKonto at gøre)

NemKonto er en del af Lov om offentlige betalinger m.v. (lov 1203), som Folketinget vedtog i 2003 for at fremme digitaliseringen af den offentlige betalingsforvaltning.

For yderligere information om NemKonto læs nærmere på http://www.nemkonto.dk/

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144