Spring til indhold

Blanketter

Barsel

Her finder du blanketter til barsel og forældreorlov inddelt efter hvor langt i barselsprocessen du er, både til den fødende, adoptanten og medforælderen. Du kan også finde blanketter til udskydelse af barsel og til afholdelse af udskudt orlov. Ønsker du at læse mere om barselsreglerne, kan du læse videre i AAU Håndbogen

Oplever du fejl eller mangler i blanketterne?

Hvis du oplever fejl eller mangler i en af ovenstående blanketter bedes du rette henvendelse til fraværsteamet i HR-afdelingen