Spring til indhold

Kompetenceudvikling

Alle ledere og medarbejdere skal have mulighed for at vedligeholde og udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer under hensyn til arbejdspladsens behov og den generelle udvikling på arbejdsmarkedet. Kompetenceudvikling skal bidrage til, at AAU opfattes som en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til både at tiltrække, udvikle og tilknytte kvalificerede medarbejdere.

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?
Skriv en mail til Trivsel og Udvikling
trivselogudvikling@adm.aau.dk